08 ΜΑΡΤΗ 2018

Μπροστά στην Πανελλαδική Σύσκεψη της ΛΑ-ΑΑΣ: Τα κρατούμενα και τα χρωστούμενα…

Η Λαϊκή Αντίσταση – Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία (ΛΑ-ΑΑΣ για συντομία) είναι μια πραγματικότητα που της αναγνωρίζουμε πολλά θετικά (τοπικά σχήματα σε πολλές πόλεις, πρωτοβουλίες πανελλαδικής εμβέλειας, πρωτοβουλίες κοινής δράσης, παρεμβάσεις σε κινηματικά γεγονότα, αναγνωρισιμότητα στο πεδίο της Αριστεράς, κατανόηση των συμφωνιών και διαφωνιών των δυνάμεων που τη συγκροτούν).

Και αν αυτά είναι κρατούμενα, υπάρχουν και χρωστούμενα…

Παρουσιάζουμε σοβαρές καθυστερήσεις, έχουμε προβλήματα και σίγουρα δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε και το δικαίωμα να μη βλέπουμε μπροστά και να μην προσπαθούμε να προσαρμόσουμε όσα στη δύσκολη πορεία των 6 χρόνων της λειτουργίας της ΛΑ-ΑΑΣ έχει η ζωή δείξει ότι χρειάζεται να προσαρμόσουμε.

Οφείλουμε να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε, αν θέλουμε το εγχείρημά μας να είναι βιώσιμο και να έχει προοπτική.

Είναι αναγκαίο στην Πανελλαδική Σύσκεψη που ορίστηκε για το Σαββατοκύριακο 10 και 11 του Μάρτη να πάμε συγκροτημένα και με πνεύμα και διάθεση να ανταποκριθούμε στα ζητήματα που έχουν ανοίξει, πολλά από τα οποία αναδεικνύονται και στον ανοικτό διάλογο στο ιστολόγιό μας.

Να ανοίξουμε χωρίς δισταγμό και να μην κουκουλώσουμε όσα μας απασχολούν και με κριτική και αυτοκριτική αλλά και σοβαρή και επιχειρηματολογημένη αντιπαράθεση να συμβάλλουμε στο προχώρημα της ΛΑ-ΑΑΣ.

Πρέπει να εξελιχθεί η πολιτική φυσιογνωμία της ΛΑ-ΑΑΣ. Να κινηθεί με λογική μαζικού κινήματος, άρα και κοινής δράσης στα μέτωπα που παράγει η πρωτοφανής επίθεση του ιμπεριαλιστικού καπιταλιστικού συστήματος αλλά και η καταθλιπτική κινηματική αδράνεια. Πρέπει να ξεφύγει από τους περιορισμούς της σύμπραξης των δύο εκκινουσών δυνάμεων, να μη δείχνει ένα κλειστό σχήμα, υπάρχει η ανάγκη και πρέπει να επιδιωχθεί η διεύρυνση της ΛΑ-ΑΑΣ.
Πρέπει και θέλουμε κοινές πρωτοβουλίες (σε κοινούς στόχους όπου είναι εφικτό με αγωνιστές και άλλες δυνάμεις) για να αντιμετωπίσουμε με μαζικότερους όρους όσα μας φορτώνει η επίθεση του συστήματος.

Πρέπει η ΛΑ-ΑΑΣ κατακτήσει μια ενιαία κινηματική νοοτροπία σταθερής δράσης. Δεν θέλουμε η ΛΑ-ΑΑΣ να είναι ένα γραφείο τύπου, ούτε να προπαγανδίζει μόνο τα ντοκουμέντα της. Είναι εκ των πράγματων στην ημερήσια διάταξη της Πανελλαδικής Σύσκεψης το πως θα μπορέσουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για τα άμεσα προβλήματα του λαού με ευρύτερη λαϊκή απήχηση.

Πρέπει να αποσαφηνίσουμε σε ποια πεδία δράσης οφείλει και πρέπει να παρεμβαίνει η ΛΑ-ΑΑΣ και σίγουρα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια δράσης των τοπικών σχημάτων των οποίων οφείλουμε να αναπροσδιορίσουμε το ρόλο σε σχήματα – κύτταρα συζήτησης και εξειδίκευσης, δράσης και πρωτοβουλιών κοινής δράσης στα μέτωπα πάλης που τους προκύπτουν.

Γι’ αυτό πρέπει να αναπροσαρμοστεί σε πιο σωστή βάση η λειτουργία των οργάνων της ΛΑ-ΑΑΣ. Να αυξηθεί η βαρύτητα στη λειτουργία του Πανελλαδικού Συντονιστικού και να αποφασίσουμε ότι η Πανελλαδική Σύσκεψη είναι το πιο αποφασιστικό όργανο της ΛΑ-ΑΑΣ. Η Γραμματεία και τα τοπικά συντονιστικά της να έχουν συντονιστικό και όχι καθοδηγητικό ρόλο.

Να μη φοβηθούμε να αναζητήσουμε δρόμους ώστε τα τοπικά σχήματα να κατακτούν ολοένα και πιο ουσιαστική λειτουργία για να έχουν και ουσιαστική πολιτική παρέμβαση. Να προβληματιστούμε στο πώς μπορεί το δυναμικό μας να συνδιαμορφώνει μαζί με ένα φρέσκο αγωνιστικό δυναμικό, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνονται οι «κόκκινες γραμμές» μας. Έτσι μόνο μπορεί η ΛΑ-ΑΑΣ να εξελιχθεί σε πολιτική αναφορά για ένα ευρύτερο δυναμικό ανθρώπων που δεν θέλει μόνο να (παρ)ακολουθεί, αλλά θέλει και να συμβάλλει μαζί μας στη συγκρότηση μετώπων αντίστασης ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέλαση και την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Θαρρετά προπαγανδίζουμε την Πανελλαδική Σύσκεψη της ΛΑ-ΑΑΣ, συμμετέχουμε μαζικά, συζητάμε ανοικτά, συμβάλλουμε στο προχώρημα.

Αναζήτηση
Κανάλι στο YouTube
Κατηγορίες
Βιβλιοπωλείο-Καφέ

Γραβιάς 10-12 - Εξάρχεια
Τηλ. 210-3303348
E-mail: ett.books@yahoo.gr