25 ΓΕΝΑΡΗ 2017

YOLDAŞ GRİGORİS’İ SONSUZLUĞA UĞURLARKEN !

23 Ocak 2017 gunu yoldas Grigoris Konstantopoulos hayata veda etti. Uzun y?llard?r sagl?k sorunlar?yla mucadele etmesine ragmen, onu tan?yan herkes icin, mucadeleciligin, canl?l?g?n, iyimserligin sembolu olan yoldas Grigoris’in kayb? inan?l?r gibi degildir. Bundan dolay? kayb? kars?s?nda ac?m?z tarifsizdir.

11 Subat 1945 y?l?nda Messinias’a bagl? Plati koyunde yoksul bir ciftci ailesinde dunyaya geldi, yasam?n butun zorluklar?na kars? coskuyla hayata at?lan yoldas erken yaslarda komunist-devrimci dusuncelerle tan?st?. Butun yasam?n? bu dusuncelerle sekillendiren, onlara bagl?l?k ve adanm?sl?k ile cok zengin bir mucadele pratigini birlestirdi.

Cuntadan (Albaylar Cuntas? 1974) k?sa sure once Kanada’ya giderek AMEE (Yurtd?s?’ndaki Yunanl?lar?n Anti-Fasist, Anti-Emperyalist Mucadele Cephesi) saflar?nda mucadele etti. Cunta’dan sonra ulkeye donerek emektar ve onder politik kadro olarak YKP (ML) saflar?nda mucadeleye devam etti. 1980-82 Y?llar?nda partinin tasfiyesine kars? mucadele eden ve devam?nda da partinin yeniden insas?nda rol alan az say?da ki MK uyelerinden biriydi. Grigoris Konstantopoulos orgutun varl?g?n?n, mucadelesinin ve mucadeleye zengin katk?lar?n?n saglanmas?nda kose tas? oldu.

Yoldas Grigoris Konstantopoulos, butun orgut kadro ve uyelerinin sevdigi ve hayranl?k duydugu biriydi. Derin halkc?l?k ve emekci hamuru bozulmam?s olarak onderlik duzeyinde ki katk?s? her zaman birlestirici olmustur. Cunku her an devrimci enternasyonalist olan, dunya halklar?n?n mucadeleleri ve sorunlar? icin pratik ve politik olarak her daim kayg? duyan biriydi. Bunun icinde orgutumuzun enternasyonal iliskilerini surduren yoldas, dunyadaki orgut ve partilerden yoldaslarca takdir edilip sevilmistir. TKP/ML den yoldaslar?n kendisine olan sayg? ve sevgisi, uzun y?llara dayanan yak?n iliskisi, icinde olduklar? ve olmaya devam ettikleri zor ve ag?r kosullarda mucadele eden yoldaslar? desteklemesi TKP/ML ile ozgun iliskilenmesine neden olmustur. Olumunden bir kac ay once ag?r sagl?k sorunlar?na ragmen, yarg?lanan Turkiyeli komunist-devrimcilere destek olmak icin bir kac defa Munih’e gitmistir.

Yoldas Grigoris, uzun y?llar inatla ve istikrarla hizmet ettigi eylem birliklerinde beraber oldugumuz Yunanistan’l? orgutlerin kadro ve uyelerinin de sayg? ve itibar?n? kazanm?st?r. Yol arkadasl?g? etti, her gencin, emekcinin ve halk insan?n?n da en samimi sayg? ve sevgisini kazanm?st?r.

Cok zor kosullar?n bicimlendigi son y?llarda, yoldas Grigoris halk kitlelerinin gucune olan inanc?n? kaybetmemis, her f?rsatta halklar?n devrimci perspektifini savunmustur. Ne kosullardan ve beklentilerden dolay? yan?lsamalara dusmus nede kosullar?n esiri olmus komunist devrimci bir oncuydu.
Yoldas Grigoris, tum yasam?n? adad?g? komunist hareketin yarat?p gelistirdigi parlak bir ornekti. Bundan dolay?, orgutumuz icin, onunla birlikte olanlar icin, onun zengin bilincini ve kalbini paylasma sans?na haiz olanlar icin bir bayrak ve hazine olarak her zaman bizimle ve mucadelemizde olacakt?r.

YKP (ML) MK
Atina, 23 OCAK 2017

Αναζήτηση
Κανάλι στο YouTube
Κατηγορίες
Βιβλιοπωλείο-Καφέ

Γραβιάς 10-12 - Εξάρχεια
Τηλ. 210-3303348
E-mail: ett.books@yahoo.gr