06 ΑΠΡΙΛΗ 2024

Διάλογος για τη 10η Συνδιάσκεψη

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

 

Μέσα από τα φύλλα της Προλεταριακής Σημαίας και την ιστοσελίδα της Οργάνωσης (εδώ) ξεκινά η δημοσίευση των εισηγητικών κειμένων του Κ.Ο. του ΚΚΕ(μ-λ) για την 10η Συνδιάσκεψη, ώστε να μπορέσουν οι συναγωνιστές και οι φίλοι της Οργάνωσης να τα μελετήσουν και να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή απόψεων. Με τη δημοσίευσή τους ανοίγει και ειδική στήλη διαλόγου στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης (εδώ) όπου θα αναρτώνται τα κείμενα που θα στέλνονται.

Τα κείμενα που θα στέλνονται για τον διάλογο θα πρέπει:

  1. Να στέλνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προλεταριακής Σημαίας (simea@kkeml.gr)
  2. Να έχουν στο θέμα του e-mail τη φράση: ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ 10η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
  3. Να έχουν τίτλο
  4. Nα είναι έως 1.500 λέξεις
  5. Nα έχουν σταλεί έως μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση του τελευταίου εισηγητικού κειμένου

 

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Αναζήτηση
10η Συνδιάσκεψη
Κατηγορίες
Βιβλιοπωλείο-Καφέ

Γραβιάς 10-12 - Εξάρχεια
Τηλ. 210-3303348
E-mail: ett.books@yahoo.com
Site: ektostonteixon.gr