Αντισιωνισμός και αντισημιτισμός

Οι σιωνιστές του Ισραήλ σφάζουν τον λαό της Παλαιστίνης κι όποιος τολμήσει να ασκήσει κριτική στο σιωνιστικό κράτος δολοφόνο κατηγορείται ως αντισημίτης και ως αρνητής του ολοκαυτώματος. Στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) θεωρείται αντισημιτισμός η σύγκριση της σημερινής πολιτικής του Ισραήλ με την πολιτική των Ναζί, αλλά και η κριτική στο κράτος του Ισραήλ που ξεφεύγει από τα πλαίσια. Οι Ισραηλινοί και οι ιμπεριαλιστές ταύτιζαν πάντα τον αντισιωνισμό με τον αντισημιτισμό, αλλά τώρα έχουν ξεσαλώσει. Η προπαγάνδα τους μπερδεύει και αποπροσανατολίζει τον λαό. Στόχος τους είναι να δικαιολογήσουν τα εγκλήματά τους, αλλά και να συνεχίσουν να εγκληματούν ανενόχλητοι.

Ο σιωνισμός και ο αντισημιτισμός κουβαλούν πάνω τους τα σκοτάδια της θρησκείας, αλλά και την αθλιότητα του ταξικού συστήματος που γεννά και δικαιολογεί κάθε είδους ανισότητα και καταπίεση. «Ο αντισημιτισμός, σαν έσχατη μορφή φυλετικού σωβινισμού, είναι η πιο επικίνδυνη επιβίωση τού κανιβαλισμού. Ο αντισημιτισμός συμφέρει στους εκμεταλλευτές, σαν αλεξικέραυνο που απομακρύνει από τον καπιταλισμό το χτύπημα των εργαζομένων», έγραφε ο Στάλιν το 1936.

Τον αντισημιτισμό, ως λέξη, επινόησε το 1879, ο Γερμανός δημοσιογράφος Βίλχελμ Μαρ κι άρχισε να χρησιμοποιείται το 1887 από εφημερίδες, όπως ο «Αιών». Έτσι καθιερώνεται ως όρος που δηλώνει το μίσος κατά των Εβραίων. Ο χριστιανισμός από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε τον Ιουδαϊσμό σαν επικίνδυνη αίρεση που αμφισβητούσε τον Χριστό ως υιό του θεού. Καλλιέργησε συστηματικά το μίσος και τις προκαταλήψεις κατά των Εβραίων, όπως ότι χρησιμοποιούσαν το αίμα χριστιανόπουλων στις ιεροτελεστίες τους. Ο Λούθηρος, ο εμπνευστής της προτεσταντικής μεταρρύθμισης, διατύπωσε τις αντισημιτικές του απόψεις στο βιβλίο «Οι Εβραίοι και τα ψέματά τους». Εκεί εκφράζεται για τους Εβραίους με πολύ σκληρά λόγια και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις για πογκρόμ εναντίον τους και για διαρκή καταπίεση και αποκλεισμό τους. Σημαντική συνεισφορά στην αντισημιτική προπαγάνδα ήταν η έκδοση του βιβλίου τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα παρουσίασαν ως πρακτικά συνεδριάσεων, που έκαναν δήθεν οι αρχηγοί του ιουδαϊσμού το 1897, με σκοπό να υποτάξουν τον κόσμο στην «ιουδαιομασονική» κυριαρχία. Το Ολοκαύτωμα, ο συστηματικός διωγμός και η εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης από τη Ναζιστική Γερμανία και τους συνεργάτες της μεταξύ του 1933 και του 1945, αποτελεί το πλέον ακραίο ιστορικό παράδειγμα αντισημιτισμού.

Ο σιω­νι­σμός -ή ε­βρα­ϊ­κός ε­θνι­κι­σμός- εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο πο­λι­τι­κό εθνικιστικό ρεύμα. Ο βα­σι­κός πυ­ρή­νας της ι­δε­ολο­γί­ας του εί­ναι ό­τι ό­λοι οι Ε­βραί­οι α­πο­τε­λούν έ­να έ­θνος και ό­χι α­πλά μια θρη­σκεί­α. Η Πα­γκό­σμια Σιω­νι­στι­κή Ορ­γά­νω­ση δη­μιουρ­γή­θη­κε α­πό τον Θε­ό­δω­ρο Χερ­τζλ στα 1897. Οι πο­λι­τι­κές του σιω­νι­σμού ή­ταν ε­πη­ρε­α­σμέ­νες και α­πό ε­θνι­κι­στι­κές ι­δε­ο­λο­γί­ες και α­ντί­στοι­χες α­ποι­κιο­κρα­τι­κές, ε­μπο­τι­σμένες με το ευ­ρω­πα­ϊ­κό αί­τη­μα για ε­πέ­κτα­ση και ε­γκα­τά­στα­σή του και σε άλ­λα μέ­ρη του κό­σμου. Το Εβραϊκό κράτος θα μπορούσε να φτιαχτεί οπουδήποτε. Υπήρχαν σχεδιασμοί εγκατάστασης ακόμα και στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Το γεγονός πως στο τέλος επιλέγεται η περιοχή της Παλαιστίνης έχει να κάνει με τα συμφέροντα της Βρετανίας και στη συνέχεια των ΗΠΑ στην περιοχή.

Στον σιωνισμό προσχώρησαν τα ανώτερα στρώματα των Εβραίων και η διανόησή τους. Οι περισσότεροι πί­στευαν πως μό­νο ο θε­ός θα συ­νέ­νω­νε πά­λι τους Ε­βραί­ους στη γη της ε­παγ­γε­λί­ας και θε­ω­ρού­σαν πως ο Σιω­νι­σμός ή­ταν μια πα­ρα­βί­α­ση της θέ­λη­σης του Θε­ού. Άλλοι θε­ω­ρούσαν πως κιν­δύ­νευαν τα δι­καιώ­μα­τά τους στις χώ­ρες που ζού­σαν, ε­φό­σον οι Ε­βραί­οι θα α­να­γνω­ρί­ζο­νταν ως ξε­χω­ρι­στή κρα­τι­κή ο­ντό­τη­τα. Το Ολοκαύτωμα έδωσε αέρα στον σιωνισμό, που από τα πρώτα βήματά του συνέδεσε την ύπαρξή του με τα συμφέροντα των Άγγλων ιμπεριαλιστών και στη συνέχεια των Αμερικάνων. Το κράτος του Ισραήλ δεν ήταν το αποτέλεσμα κανενός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Κυριολεκτικά φυτεύτηκε πάνω στη γη του παλαιστινιακού λαού. Για να υπάρξει, χρειαζόταν και χρειάζεται βία. Έχει βάλει στόχο την εξαφάνιση του παλαιστινιακού λαού.

Οι σιωνιστές του Ισραήλ θεωρούν τον εαυτό τους περιούσιο λαό του θεού. «Έσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος από πάντων των εθνών· εμὴ γαρ έστι πάσα η γη· υμείς δε έσεσθέ μοι βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον· ταύτα τα ρήματα ερείς τοις υιοίς Ισραήλ», γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Άλλοι λαοί είναι περιούσιοι και άλλοι όχι. Δεν είναι τυχαίο που αντιμετωπίζουν τους Παλαιστίνιους ως ανθρωπόμορφα ζώα. Σιωνισμός σημαίνει φασισμός.

Δεν έχει νόημα η αντιπαράθεση με τον σιωνισμό με εδάφια απ’ την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι κι αλλιώς δεν αποτελεί ιστορική πηγή. Ο Ναός του Σολομώντα, η Κιβωτός της Διαθήκης, ο Αβραάμ, οι 12 φυλές του Ισραήλ, η φυγή στην Αίγυπτο και άλλα εντυπωσιακά αφηγήματα είναι απλά παραμύθια. Η καταφυγή στην αρχαιότητα καταλήγει συνήθως στον αλυτρωτισμό. Αντιπαράθεση με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ σημαίνει αντιπαράθεση με τον ιμπεριαλισμό.

Οι σιωνιστές του Ισραήλ μιλάνε εξ ονόματος όλων των Εβραίων επί της Γης, αν και ποτέ και από καμιά διαδικασία δεν τους δόθηκε τέτοια εξουσιοδότηση. Αυτές τις μέρες, πολλοί Εβραίοι της Νέας Υόρκης διαδηλώνουν για να καταγγείλουν το Ισραήλ και στις πικέτες γράφουν «ποτέ στο όνομά μου». Οι θηριωδίες τους δίνουν «επιχειρήματα» στους αντισημίτες να διαιωνίσουν το παραμύθι τους και τα «πρωτόκολλά» τους, αλλά και να φτάσουν να δικαιώνουν και τις πρακτικές του Χίτλερ.

Οι Ισραηλινοί και οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές ταυτίζουν τον αντισημιτισμό με τον αντισιωνισμό και έτσι εκβιάζουν. Πίσω από την ιδεολογική προπαγάνδα κρύβουν τα επόμενα δολοφονικά τους βήματα. Ο σιωνισμός, ο φασισμός και ο ιμπεριαλισμός θα ηττηθούν από τους λαούς που θα τους πολεμήσουν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Εξαθλίωση, εκμετάλλευση και «αίμα για τους Αμερικάνους» τα «οράματα» του συστήματος
Τα οράματα του Νοέμβρη, ο δρόμος του λαού!
Όλοι στις διαδηλώσεις για τα 50 χρόνια της εξέγερσης!
Εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες ενάντια στη δολοφονική εξόντωση των Παλαιστινίων
ΣΥΡΙΖΑ
Διαγραφές και αναταράξεις με φόντο την διαμόρφωση του δεύτερου πυλώνα
Νέα Δημοκρατία
Υπογραμμίσεις, προτροπές και πόθοι Καραμανλή για άρχουσα τάξη και ιμπεριαλιστική ΕΕ
Ο λαός απροστάτευτός απέναντι στην ακρίβεια!
Έκδοση και εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου
Δήμος Αθηναίων
Εκλογή νέου Δημάρχου, συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής ατζέντας
Έμπρακτη αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας από το Εκτός Των Τειχών
Ποιος –και πώς– θα λύσει το Παλαιστινιακό ζήτημα;
Άρθρο του Νίκου Παπαβασιλείου στην Εφημερίδα των Συντακτών
Άποψη
Τα «καλά παιδιά» των Αμερικάνων είναι συνένοχα στο έγκλημα
Προσεγγίσεις
«Αγαπητοί κάτοικοι της Γάζας»
Δημοκρατικά δικαιώματα
Έγιναν, κόντρα στην απαγόρευση!
Κυβερνητική απαγόρευση των αντιφασιστικών συγκεντρώσεων
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
Ανακοίνωση της Ταξικής Πορείας για το ΣΜΤ Αθήνας
Για τη μάχη διεκδίκησης ΣΣΕ και την κλαδική απεργία 8/11
Εργοδοτικά εγκλήματα δίχως τέλος… στο βωμό του κέρδους
Δημόσιο
Ψίχουλα για τους εργαζόμενους, αυξήσεις για τα στελέχη
Μαλαματίνα και ΒΦΛ Καβάλας
Οι εργατικοί αγώνες οδήγησαν σε θετικές δικαστικές αποφάσεις, οι εργατικοί αγώνας μπορούν να τις αξιοποιήσουν στην κατεύθυνση της νίκης
Θεσσαλία, Βόλος
Πάνω από 1.000 εργαζόμενοι χωρίς καταβολή επιδόματος!
Νοσοκομεία
Μαζικοί αγώνες ενάντια σε λουκέτα και απολύσεις
Μέτωπο απέναντι στις ρεφορμιστικές απόψεις
Πανεπιστήμιο Πατρών
Στον δρόμο 90 εργαζόμενοι
Έχουν και οι καπιταλιστικές μητροπόλεις τον «βραχνά» τους
Οι απεργιακοί αγώνες συνεχίζονται στις ΗΠΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
Επιμονή αλλά και ποινική αναβάθμιση στις πειθαρχικές διώξεις στον Πειραιά
Να ανοίξει το ζήτημα στην κοινωνία με μαζικές κινητοποιήσεις
Θεσσαλονίκη
Νέα πολιτική δίωξη εκπαιδευτικού
ΝΕΟΛΑΙΑ 
Οι μαθητές εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό!
Ο φασισμός στα σχολεία
Αντιλήψεις
Αγώνας για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενάντια στην ακρίβεια που τσακίζει τα νοικοκυριά
ΔΙΕΘΝΗ 
Οι σιωνιστές-φασίστες του Ισραήλ αιματοκυλούν τον λαό της Γάζας
Νίκη στην Παλαιστινιακή Αντίσταση!
Η Μέση Ανατολή σε περιδίνηση
Παλαιστίνη
«Τελικές λύσεις»
του Βασίλη Σαμαρά
Παλαιστίνη - Γάζα
Μεγαλώνει η αλληλεγγύη των λαών - Το ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο στήνει διώξεις και απαγορεύσεις
Λωρίδα της Γάζας
Όσα κρύβουν οι αριθμοί
ΗΠΑ
Στα ανοικτά μέτωπα για τον Μπάιντεν προστίθεται και η Μέση Ανατολή
Αθέατος Κόσμος
Μια μικρή ιστορία μιας μεγάλης τραγωδίας
Αλ Ματζντάλ (Ασκελόν), κατεχόμενη Παλαιστίνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Οικονόκοσμος
Η Ρωσία μετατρέπεται σε πολεμική οικονομία;
ΙΣΤΟΡΙΑ 
Ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, η στάση των ΗΠΑ-ΕΣΣΔ και ο ρόλος της Ελλάδας